ИНФОРМАЦИОННИ ФИШОВЕ

На тази страница можете да намерите информация за състава на нашите продукти, в съответствие с Декларация за съставките според Директива ЕС 648/2004 на ЕК за Детергентите. 
Приложение: Препарат за почистване на паркет, ламинат и други повърхности
Приложение: Течен перилен препарат за бели и цветни тъкани
Приложение: Препарат за почистване и дезинфекция на
санитарни помещения
Приложение: Препарат за почистване и дезинфекция на
санитарни помещения
Приложение: препарат за почистване и дезинфекция на
санитарни помещения
Приложение: Течен перилен препарат за бели тъкани
Приложение: препарат за дезинфекция срещу мухъл
Приложение: Препарат за почистване на санитарни помещения
Приложение: Препарат за ръчно измиване на съдове
Приложение: Препарат за почистване на паркет, ламинат и други повърхности
Приложение: Препарат за ръчно измиване на съдове
Приложение: Препарат за ръчно измиване на съдове

Приложение: Течен перилен препарат за цветни тъкани

Приложение: Препарат за стъклени повърхности
Приложение: Препарат за стъклени повърхности
Приложение: Почистващ препарат за фурни, грилове, скари
Приложение: Почистващ препарат на растителни и животински мазнини, масла, петролни продукти, безопасен за алуминий
Приложение: препарат за премахване на лоши миризми.
Приложение: Омекотител за тъкани
Приложение: Омекотител за тъкани